AG的追杀规律,可以赢钱的游戏平台

让生意更简单

微信公众号申请商标保护指引

                                        公众号申请商标保护指引


申请方式:在微信认证第三步确认名称时,选择“基于商标命名”


                              


若申请的名称包含商标,请选择商标命名方式。

已注册商标(R商标):请提供《商标注册证书》;

使用他人注册的商标:需提供商标所有者的《商标授权书》。

温馨提示:

1)只能使用中国商标局注册的R商标,不得使用境外注册的商标。

2)使用的R商标必须有效,并有效期范围内。

3)R商标发生转让的,还需提交《核准商标转让证明》。

4)可使用他人授权的R商标,提交商标授权书(商标授权书上有明确的商标注册号、授权人和被授权人的盖章或签字)。
上一篇: 公众平台账号找回

下一篇: 没有了